Meron, strona 2

94 teksty – auto­rem jest Me­ron.

katowicka dworcowa ździroPOd płotem*

Dla owe­go ludzie to " paździe­rze "
Rzekł le­karz i złożył pod­pis na żółtym papierze.

* ty­tuł zaczer­pnięty z ko­men­tarza pew­ne­go lożys­ty pod myślą wa­gi Piórkowej. 

fraszka
zebrała 23 fiszki • 20 listopada 2016, 17:19

G(o)łąb

Chciała od­le­cieć za morze ptaszyna
ale pióra złość wys­ku­bała i machać czym ni ma
stra­ciła równo­wagę, w głowie mętlik i chaos wielki
tu kąśnie, tam dziob­nie w poczu­ciu klęski
or­derów nie da­li za zasługi i trud
tu [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 56 fiszek • 17 listopada 2016, 23:59

Chciał się położyć, ale zab­rakło miej­sca w loży. 

anegdota
zebrała 24 fiszki • 11 listopada 2016, 00:20

ROZ­STA­NIE Z PAZUREM

Ona zos­tała z kotami.
On ma kota. 

anegdota
zebrała 34 fiszki • 6 listopada 2016, 19:55

Smyczek bez dachu

Trąbiła, że odchodzi
Ale ut­knęła na pięciolinii. 

fraszka
zebrała 22 fiszki • 5 listopada 2016, 00:00

Za­miast tra­cić czas na waśnie i swary
Zaj­rzyj do Do­mu Ludzi Starych
Sa­mot­ni, opuszcze­ni, za­pom­nieli o radości
A ty ?
Nie chwal się dob­rym ser­cem, bo młode
ale pełne złości. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 listopada 2016, 23:47

Była mu światłem
dopóki nie strze­liła żarówka. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 listopada 2016, 22:50

Bez nawigacji

Dzielą ich zdro­we serca

Łączą cho­re umysły 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 października 2016, 02:02

Pchał się na świe­cznik, nie nadążał
Bo co chwi­la wy­siadał mu bezpiecznik 

anegdota
zebrała 31 fiszek • 29 października 2016, 13:29

Biiifiut

Nie wchodź człowieku do je­go loży
bo za­nim miękko siądziesz na doopie
to ci pros­tak in­wektywą przyłoży
i wąsy za­puścisz w pros­taczej kupie

z obelg i wyz­wisk ukręcił so­bie witkę
co by smagnąć niedorżniętą kłodę
ołć ! na [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 25 fiszek • 28 października 2016, 21:09
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina