Meron, poezja

7 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Me­ron.

Niebo nigdy nie umiera

Zos­taną kiedyś po nas płaszcze
nig­dy nie wy­ciągnięte z szafy
i książki niet­knięte sze­les­tem liter.

Zos­taną spra­wy słuszne i błahe słowa
ro­zer­wa­ne niemym gry­masem ust
i pościel zmięta miłością zostanie.

Wszys­tko po nas i nic..

A my po chmu­rach pójdziemy

po no­we życie.. 

wiersz dnia z 23 listopada 2016 roku
zebrał 54 fiszki • 22 listopada 2016, 00:18

Bez nawigacji

Dzielą ich zdro­we serca

Łączą cho­re umysły 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 października 2016, 02:02

Drogą natury upadku

Po­wiesił czy­jeś ser­ce na drzewie
o mar­twych gałęziach
i strze­lał do niego z procy

niech zdycha, za dużo od­dechów na tym świecie

gdzieś spadła gwiaz­da i noc cicho westchnęła
morderca...

Ja ?
Nie, ja człowiek. 

wiersz
zebrał 120 fiszek • 13 sierpnia 2015, 00:52

Rozchwiany wierny sobie

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo
nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty
i w czyśćcu bi­li ci brawo
" sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy
cudzą belkę w oku widzisz
we włas­nych boleściach
smut­ne­go życia, przeklęty. 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 5 listopada 2014, 00:24

Bezdech na rozdrożu światła

Nie ukołyszesz je­sien­nym płaczem
słów rzu­conych na wiatr
w pal­cach prze­bierasz ka­mienie wrzucone
do cudzych myśli
lgniesz do światła jak ćma
która wie, że le­ci na stracenie
umy­kają dni pełne ciepła
nie dla ciebie już one
gdy w lus­trze tyl­ko zmęczo­na twarz
- nic nie po­może cho­rej duszy. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 21 października 2014, 01:11

Nad.człowiek

Tak bar­dzo chciał być ludzki
że poz­ja­dał wszys­tkie rozumy
bo zda­wało mu się, że jest człowiekiem
- już tyl­ko bywał 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 października 2014, 00:00

Pająk w swojej sieci

Sprag­niony pochleb­stw liczył siniaki
nic za dar­mo, za je­go kopniaki
lżył i pluł, pyszny i za­rozu­mial­stwem obrażał
mucha to czy pająk sa­mot­ny w sieci ?
nie, to człowiek cham tak się obnażał 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 15 września 2014, 00:30
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina