Meron, myśli

54 teksty (myśli) – auto­rem jest Me­ron.

Słowa­mi Bo­ga nie dosięgniesz. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 grudnia 2016, 23:41

Za­miast tra­cić czas na waśnie i swary
Zaj­rzyj do Do­mu Ludzi Starych
Sa­mot­ni, opuszcze­ni, za­pom­nieli o radości
A ty ?
Nie chwal się dob­rym ser­cem, bo młode
ale pełne złości. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 listopada 2016, 23:47

Była mu światłem
dopóki nie strze­liła żarówka. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 listopada 2016, 22:50

Chełpił się mędrzec , że ma komórek pół tuzina
cóż począć, kiedy wszys­tkie dur­ne, ani jed­nej sza­rej ni ma. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 października 2016, 00:09

Supermen.
Dep­ta­nie po ludziach to je­go naj­lep­szy gen. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 lutego 2016, 00:17

Okaż ser­ce i daj się dur­niowi wy­gadać, niech się nie męczy tym,
co ciągnie za sobą, jak przydługi ogon. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 8 lutego 2016, 00:30

Upier­dli­wy w ne­cie - w realu nie ma brania. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 1 lutego 2016, 23:49

Nie chwal Bo­ga pod niebiosa, kiedy w łapie dzierżysz kosę. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 31 stycznia 2016, 23:58

Dob­ro czy zło, choćbyś cho­wał najgłębiej, nie uk­ry­jesz te­go co masz w sercu. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 31 grudnia 2015, 00:13

Szczęście jak cu­kier, szyb­ko się rozpuszcza,
ale gdy masz blis­ko ukocha­ne usta
- możesz pić so­loną herbatę. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 11 sierpnia 2015, 23:53
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina