Meron, teksty z października 2016 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Me­ron.

Bez nawigacji

Dzielą ich zdro­we serca

Łączą cho­re umysły 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 października 2016, 02:02

Pchał się na świe­cznik, nie nadążał
Bo co chwi­la wy­siadał mu bezpiecznik 

anegdota
zebrała 31 fiszek • 29 października 2016, 13:29

Biiifiut

Nie wchodź człowieku do je­go loży
bo za­nim miękko siądziesz na doopie
to ci pros­tak in­wektywą przyłoży
i wąsy za­puścisz w pros­taczej kupie

z obelg i wyz­wisk ukręcił so­bie witkę
co by smagnąć niedorżniętą kłodę
ołć ! na [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 25 fiszek • 28 października 2016, 21:09

Kanibal

Pożerał ser­ca na su­rowo, bez znieczulenia
to w gum­nie, to w śmietanie
Ro­zumu miał za czte­rech od ciągłego trawienia
chlast ! prast !

Sie­dzi buc niemo w kaftanie.. 

fraszka
zebrała 29 fiszek • 26 października 2016, 23:34

W mosznie no­si ka­mienie, stu­kają przy każdym kroku
Niech wiedzą, że to chłop z jajami 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 19 października 2016, 14:43

Wółmen

Nadęte­go pychą woła do karety
chciały zap­rząc mądre kobiety
a, że wół nie zno­sił ko­biet mądrych
łypał śli­piem i smy­rał się ro­giem po jed­nym jądrze
a to brał wdech, a to ner­wo­wo wy­puszczał pary
jak­by na­wie­dzo­ny albo [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 32 fiszki • 19 października 2016, 14:30

Chełpił się mędrzec , że ma komórek pół tuzina
cóż począć, kiedy wszys­tkie dur­ne, ani jed­nej sza­rej ni ma. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 października 2016, 00:09
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina