Meron, teksty z października 2014 roku

17 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Me­ron.

Nikt go nie obchodził,
ale wszys­tkim miał tak dużo do powiedzenia. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 października 2014, 00:44

Trys­kał czar­nym hu­morem, żeby się wybielić. 

anegdota
zebrała 38 fiszek • 23 października 2014, 23:17

Bezdech na rozdrożu światła

Nie ukołyszesz je­sien­nym płaczem
słów rzu­conych na wiatr
w pal­cach prze­bierasz ka­mienie wrzucone
do cudzych myśli
lgniesz do światła jak ćma
która wie, że le­ci na stracenie
umy­kają dni pełne ciepła
nie dla ciebie już one
gdy w lus­trze tyl­ko zmęczo­na twarz
- nic nie po­może cho­rej duszy. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 21 października 2014, 01:11

Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył. 

anegdota
zebrała 37 fiszek • 19 października 2014, 23:50

Był tak w głupo­cie idealny,
że stał się medialny. 

anegdota
zebrała 39 fiszek • 18 października 2014, 00:09

Nic głoś słów pękniętych.
Znaczą ty­le, co ty. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 października 2014, 00:23

Tak bar­dzo myśleć się starał
grzejąc ja­ja na patelni
aż prze­myślał. I mózg zjarał. 

anegdota
zebrała 34 fiszki • 16 października 2014, 01:50

Smok

Łypał okiem, stroił łus­ki i fochy
zaglądał pod kiec­ki, lał wodę pod koszul­ki w grochy
Nie miał wzięcia, zrozpaczony
Pojął z żalem
mu­si grzać miej­sce obok smoczy­cy - żony. 

fraszka
zebrała 35 fiszek • 15 października 2014, 00:17

W poszu­kiwa­niu rozumu.
Ro­bi dużo szumu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 października 2014, 23:59

O mądrym pamiętają.
Głupiec mu­si sta­le o so­bie przypominać. 

myśl dnia z 4 lipca 2016 roku
zebrała 58 fiszek • 12 października 2014, 23:11
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina