Meron, teksty z grudnia 2016 roku

3 teksty z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest Me­ron.

POłamaniec

Przy wi­gilij­nym sto­le pos­ta­wił nakrycie
po­tem mod­lił się żar­li­wie i skrycie
niech tu paździerz siądzie wraz z kotem
rąbnę po łbach, aż krew buchnie z łoskotem.

Prze­cie święta, wczo­raj byłem na pasterce,
na tacę zbierała za­kon­ni­ca, a mi pękało serce,
pat­rzyłem obłąka­ny, ty­le paździe­rzy, całe tłumy,
to chy­ba ja­kieś oma­my, bo w uszach mam szumy.

Scho­wał opłatek, wziął w łapę siekierę,
przy­bieżaj­cie tu paździe­rze, czym ser­ce bo­gate, tym się z wa­mi podzielę. 

fraszka
zebrała 27 fiszek • 26 grudnia 2016, 15:32

Słowa­mi Bo­ga nie dosięgniesz. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 grudnia 2016, 23:41

Sta­ry, gniew­ny i zboczony.
Łupał paździe­rze, bo ni mógł już żony. 

anegdota
zebrała 29 fiszek • 19 grudnia 2016, 17:13
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina