Meron

94 teksty – auto­rem jest Me­ron.

Zakaz wjazdu dla rowerów z jednym pedałem

Je­den chciał dru­giego roz­pa­lić na sianie,
ale dru­gi wo­lał so­bie po­leżeć na zielo­nej trawie. 

fraszka
zebrała 17 fiszek • 26 kwietnia 2017, 20:08

Paździoszek

Pe­wien ma­larz z bra­ku ko­biece­go ciepła
marzył o by­cie listonosza
a, że od natłoku marzeń ręka mu cierpła
stanęło mu na tym,
że ozo­rem wrzu­cał cudze śmieci do włas­ne­go kosza. 

fraszka
zebrała 25 fiszek • 24 kwietnia 2017, 20:24

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 33 fiszki • 23 kwietnia 2017, 21:28

Artystyczne wiatry

Kiedyś ak­ty uprawiał.
Dziś doopy obrabia. 

fraszka
zebrała 26 fiszek • 2 marca 2017, 20:15

Oder­wał sza­fie paździe­rza i tak przed lus­trem przy­mie­rza :
" czte­ry klep­ki mam, piątej mi bra­kuje, to so­bie w łeb dam,
nikt nie zauważy, prze­cie mnie nikt nie chce słuchać,
ino ta, co mi bzyk­nie nad uchem, że ma za­par­cia,
mucha.. 

anegdota
zebrała 29 fiszek • 15 lutego 2017, 22:57

POłamaniec

Przy wi­gilij­nym sto­le pos­ta­wił nakrycie
po­tem mod­lił się żar­li­wie i skrycie
niech tu paździerz siądzie wraz z kotem
rąbnę po łbach, aż krew buchnie z łoskotem.

Prze­cie święta, wczo­raj byłem na pasterce,
na tacę zbierała za­kon­ni­ca, a mi pękało serce,
pat­rzyłem obłąka­ny, ty­le paździe­rzy, całe tłumy,
to chy­ba ja­kieś oma­my, bo w uszach mam szumy.

Scho­wał opłatek, wziął w łapę siekierę,
przy­bieżaj­cie tu paździe­rze, czym ser­ce bo­gate, tym się z wa­mi podzielę. 

fraszka
zebrała 27 fiszek • 26 grudnia 2016, 15:32

Słowa­mi Bo­ga nie dosięgniesz. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 grudnia 2016, 23:41

Sta­ry, gniew­ny i zboczony.
Łupał paździe­rze, bo ni mógł już żony. 

anegdota
zebrała 29 fiszek • 19 grudnia 2016, 17:13

Niebo nigdy nie umiera

Zos­taną kiedyś po nas płaszcze
nig­dy nie wy­ciągnięte z szafy
i książki niet­knięte sze­les­tem liter.

Zos­taną spra­wy słuszne i błahe słowa
ro­zer­wa­ne niemym gry­masem ust
i pościel zmięta miłością zostanie.

Wszys­tko po nas i nic..

A my po chmu­rach pójdziemy

po no­we życie.. 

wiersz dnia z 23 listopada 2016 roku
zebrał 54 fiszki • 22 listopada 2016, 00:18

Taaa..w niecie to ja jes­tem ko­zak !

po­myślał do­mowy pan­to­fel i poszedł wy­nieść śmieci.. 

anegdota
zebrała 21 fiszek • 21 listopada 2016, 00:28
Meron

Z Bo­giem na le­wo, sza­tanem na prawo, nie zaj­dziesz da­leko, choćbyś zdarł buty i w czyśćcu bi­li ci brawo " sza­nuj bliźniego ", nie rwij na strzępy cudzą belkę w oku widzisz, we włas­nych boleściach smut­ne­go życia, przeklęty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meron

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2017, 20:17Meron sko­men­to­wał tek­st Świat ma ty­le bru­du, [...]

26 kwietnia 2017, 20:16Meron sko­men­to­wał tek­st Kiedy znów zak­witną białe [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

26 kwietnia 2017, 20:13Meron sko­men­to­wał tek­st Nie z każdą nadzieją [...]

26 kwietnia 2017, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

25 kwietnia 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 22:55wdech sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 21:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:16Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina

25 kwietnia 2017, 12:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Wina